Συνεργάτες του ΙΝΚΑ+

Οι υπηρεσίες το ΙΝΚΑ-ΣΥΝ παρέχονται μετά από συνεργασία με δικηγόρους, άρτια καταρτισμένους στο αστικό δίκαιο (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διακανονισμός χρεών, εξωδικαστική επίλυση διαφορών), με στόχο να ανταποκρίνονται υπεύθυνα και με συνέπεια στους προβληματισμούς των καταναλωτών και να προτείνονται πρακτικές και απλές λύσεις στα προβλήματα υπερχρέωσης που τους απασχολούν.

Z

Γραφεία Πειραιά - Ιωάννης Μυταλούλης

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ασκεί δικηγορία από το 1999 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο. Ασκεί γενική δικηγορία με εξειδίκευση στο Δίκαιο Καταναλωτή, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Κατάσχεσης, Εργατικών και Αυτοκινητικών διάφορων Δίκαιο Αναίρεσης στα Ανώτατα δικαστήρια.  Συνεργάζεται με το ΙΝΚΑ από το 2004 και ενέργησε ως πληρεξούσιος δικηγόρος του σε πλήθος συλλογικών αγωγών όπως η Συλλογική Αγωγή για τα διόδια, το ΕΕΤΗΔΕ, τον ΟΑΕΕ και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Z

Κατερίνα Τζαγκαράκη

Δικηγόρος