Σχετικά με το ΙΝΚΑ- ΓΟΚΕ

Το ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη κυβερνητικός οργανισμός, με σκοπό τη προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών ως καταναλωτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  Η Ομοσπονδία, ως προς τους κανονισμούς που τη διέπουν, είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία για την Προστασία Καταναλωτών(νόμος 2251/1994).

Από την έναρξη της κρίσης δανεισμού της χώρας το 2010  το ΙΝΚΑ–ΓΟΚΕ στήριξε τους καταναλωτές/οφειλέτες με συνεχείς παρεμβάσεις και όπου απαιτήθηκε με δικαστικές προσφυγές. Επιπρόσθετα, από το 2019 μέχρι σήμερα το ΙΝΚΑ–ΓΟΚΕ συμμετέχει ενεργά – σε συνεργασία με το καταναλωτικό σωματείο του Πειραιά ΔΙΚΑΠ – εκπροσωπώντας τους καταναλωτές στις συσκέψεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αλλά και   προσφέροντας και ανταλλάσσοντας προτάσεις και την εμπειρία μας στο Σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους [Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)].

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα  www.inka.gr