Πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν τη ρύθμιση της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και για ποιες οφειλές;

Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της πλατφόρμας αφού συμμετέχει κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση κλπ.) με πτωχευτική ιδιότητα. Μπορεί να ζητηθεί ρύθμιση προς το Δημόσιο, επίσης  προς τις τράπεζες και τα funds, αλλά όχι οφειλές προς τρίτους ιδιώτες.

Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η υποβολή της αίτησης ρύθμισης;

  • Εάν το 90% των οφειλών οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα.
  • Εάν το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
  • Εάν έχει προηγηθεί αίτηση εξυγίανσης, πτώχευσης, Ν. Κατσέλη ή άλλου θεσμοθετημένου τρόπου διευθέτησης οφειλών, εκτός εάν έχει γίνει ήδη παραίτηση.
  • Εάν το πρόσωπο του οφειλέτη έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση (για τις επιχειρήσεις).
  • Εάν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση (ή εκκρεμεί) για τις παραπάνω διαδικασίες.
  • Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεικνύει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% είτε λόγω απομείωσης των εισοδημάτων του είτε λόγω της αύξησης των δαπανών του.
  • Εάν έχει καταδικαστεί ο οφειλέτης για αδικήματα σχετικά με φοροδιαφυγή και παρεμφερή οικονομικά εγκλήματα.

Είναι υποχρεωτική η ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας για τους πιστωτές;

Όχι, η ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές, ούτε οφείλουν να αιτιολογήσουν την απόρριψη συγκεκριμένης πρότασης από τον οφειλέτη, ούτε είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να προτείνουν κάποια ρύθμιση

Αν επιτευχθεί ρύθμιση, μπορεί να την χάσει ο οφειλέτης;

Ναι, εάν καθυστερήσει την αποπληρωμή ποσού 3 δόσεων ή εάν καθυστερήσει το 3% του συνολικού ποσού της οφειλής