Αθήνα 7 Iουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 34

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ)  είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη υλοποίησης του έργου “Ανάπτυξη Δικτύου Ενημέρωσης Υπερχρεωμένων Καταναλωτών για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους”.  

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες  για το ιδιωτικό χρέος είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να βοηθηθούν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην Ελλάδα,  όπου το ιδιωτικό χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, το πρόγραμμα -σε πιλοτική μορφή- έχει σκοπό να προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση προς καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης από οποιαδήποτε αιτία και λόγω οικονομικών ή άλλων προβλημάτων έχουν δυσκολία να λάβουν αξιόπιστες νομικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Οι παρεχόμενες από τα γραφεία του ΙΝΚΑ υπηρεσίες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούν κυρίως πληροφόρηση, συμβουλές ή πρόταση λύσεων και ΔΕΝ περιλαμβάνουν την νομική υποστήριξη ή υπεράσπιση των υπερχρεωμένων καταναλωτών ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών.

Το έργο  επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί ως Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Προστασίας Καταναλωτών του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς – Single Market Programme (SMP Consumers)* – για την προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σταθερό χρέος, υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 59,678.72€

Η  διάρκεια  του έργου θα είναι κατ’ αρχήν 12 μήνες, δηλαδή έως και τις 31.5.2023.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • την παροχή ποιοτικής εξατομικευμένης καθοδήγησης και συμβουλών σε εθνικό επίπεδο προς καταναλωτές για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, από  επαγγελματίες με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
  • την διευκόλυνση της πρόσβασης για αναζήτηση πληροφόρησης των οφειλετών που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφεύγουν σε αυτή,  με την εξυπηρέτηση όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και από τις τοπικές οργανώσεις του  ΙΝΚΑ σε Πειραιά, Αγρίνιο, Κόρινθο, Κρήτη και Ρόδο,
  • αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με το υφιστάμενο δίκτυο των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την δυνατότητα συμβολής τους στην επίλυση των προβλημάτων του κοινού σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, αλλά και γενικότερα σε θέματα παραβίασης του δικαίου του καταναλωτή και επιβολής καταχρηστικών όρων ή πρακτικών εκ μέρους εμπόρων.

Το δίκτυο ενημέρωσης καταναλωτών για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού χρέους θα στελεχωθεί με εξειδικευμένους επαγγελματίες, κυρίως νομικούς και λογιστές, ενώ θα δημιουργηθεί και  ενημερωτικό website με  αποκλειστικό περιεχόμενο την  παροχή σχετικής πληροφόρησης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των συγκεκριμένων τοπικών γραφείων του ΙΝΚΑ που θα δημιουργηθούν για αυτόν τον σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ στο τηλ: 210 36.32.443 ή στο email: inka@inka.gr

INKA Deltio Typou 34 Drasi Yperchreomenon Katanaloton