Αθήνα 17 Μάϊου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 26

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, ως Δευτεροβάθμια Ένωση Καταναλωτών, έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες από πολίτες που αντιμετωπίζουν υπέρογκες αξιώσεις από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ,  καθώς επίσης και καταγγελίες για την εφαρμογή σε βάρος τους ακραία δυσμενών όρων όπως:

  • τη διακοπή της υδροδότησης μετά από μόλις 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς,
  • επιβαρύνσεις λογαριασμών  καταναλωτών συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος αποχέτευσης 75% όταν υπάρχει  «αφανής διαρροή» παρόλο που αυτή συντελείται εκτός του δικτύου αποχέτευσης,
  • τη μη εφαρμογή αυτόματης διακοπής ύδρευσης όταν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση κατανάλωσης κατά 50% – που υποδηλώνει διαρροή,
  • την επιβάρυνση λογαριασμών καταναλωτή για “αφανή διαρροή” παρόλο που η ΕΥΔΑΠ παραλείπει την δική της νομική υποχρέωση για  έγκαιρη σχετική ενημέρωσή του,
  • την επιβάρυνση  λογαριασμών  καταναλωτή με το 8ΠΛΑΣΙΟ της τεκμαρτής κατανάλωσης σε περίπτωση παράνομης υδροληψίας.

H  ΕΥΔΑΠ ΑΕ συνήθως προσπαθεί να επιβάλει στους καταναλωτές τις συχνά παράνομες αξιώσεις της με την εφαρμογή του μέτρου της διακοπής υδροληψίας, αλλά πλέον και με την επιβολή κατασχέσεων  σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Ο  «Συνήγορος του Πολίτη», ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» αλλά και τα πολιτικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί  κατ’ επανάληψη την τελευταία 10ετία   ότι, είναι παράνομη και καταχρηστική ενέργεια εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ να προχωρά σε μέτρα διακοπής υδροληψίας ή αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ο καταναλωτής δεν είναι υπαίτιος για την υπέρμετρη κατανάλωση ή όταν απλώς αμφισβητεί την οφειλή του, γιατί την θεωρεί μη νόμιμη.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν, με   αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας – κατ’ εφαρμογή και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – κρίθηκε ότι «….Το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης», ενώ και από το 2010  ο ΟΗΕ με το ψήφισμα 64/292 αναγνώρισε «…το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και στην αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα, βασικό για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων…».

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα το ΙΝΚΑ – ΓΟΚΕ και οι πρωτοβάθμιες ενώσεις καταναλωτών που είναι μέλη του

  • αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την συλλογή στοιχείων με στόχο  την άσκηση συλλογικής αγωγής κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για παράβαση του ν. 2251/1994για την «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
  • καλούν όσους καταναλωτέςέχουν αντιμετωπίσει τις ανωτέρω πρακτικές, να επικοινωνήσουν με την Ένωσή μας για να μας γνωστοποιήσουν το σχετικό ιστορικό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας στην   ηλεκτρονική διεύθυνση: info@inka-plus.gr

Για όλα τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που θα σταλούν θα τηρηθεί η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναρτάται στη σελίδα https://inka-plus.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/ και θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων μόνο εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη συναίνεση των καταναλωτών.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 26 17.05.2023 ΕΥΔΑΠ