Ρύθμιση οφειλών

Οι επιλογές που έχει ένα δανειολήπτης για την ρύθμιση των οφειλών του είναι:

  • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
  • Εξωδικαστική Διαπραγμάτευση
  • Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού
  • Πτώχευση, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τρόπος ρύθμισης των οφειλών.

Η επιλογή του τρόπου εξαρτάται  από την αξία την περιουσίας και  το εισόδημα του οφειλέτη, την ηλικία του και τον τρόπο που είναι διατεθειμένος ο οφειλέτης να επιλύσει το πρόβλημα την υπερχρέωσης

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε ο  οφειλέτης να κερδίσει χρόνο και να περιορίσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης, για να προστατεύσει την περιουσία του.